Testuj za darmo

Instrukcja obsługi

Pracownicy

W module Pracownicy masz dostęp do danych osobowych pracowników Twojego salonu. Z tego poziomu możesz zarządzać czasem pracy personelu, ustalając grafik pracy oraz planując urlopy dla każdego pracownika salonu. Ten moduł pomoże Ci usprawnić wdrożenie i zarządzanie prowizyjnym systemem wynagrodzeń pracowników.

Dodawanie pracowników
Aby dodać pracownika do bazy, przejdź do modułu Pracownicy do kategorii Lista pracowników. W prawej części widoku kliknij przycisk Dodaj pracownika. W nowym widoku uzupełnij podstawowe dane pracownika. Nadaj pracownikowi login i hasło startowe, za pomocą których będzie mógł zalogować się do aplikacji Gabi.net. Każdy z pracowników salonu musi posługiwać się unikatowym adresem e-mail jako loginem do aplikacji.

Za pomocą przełącznika TAK/NIE przy etykiecie Pracownik aktywny przypisz pracownika do jednej z dwóch grup: grupy pracowników aktywnych lub grupy pracowników nieaktywnych. Pierwsza z nich – to grupa pracowników widocznych w terminarzu oraz w serwisie zapisów on-line, wykonujących pracę kosmetologa, masażysty, fryzjera, itp. Druga grupa pracowników obejmuje personel recepcji, który ma dostęp do aplikacji, przyjmuje rezerwacje od klientów, ale nie wykonuje zabiegów w salonie.

Pracownikom aktywnym przypisz kompetencje, wybierając z listy podkategorii grupy usług, które wykonują. Na tej podstawie system będzie filtrował do wybranej usługi tylko tych pracowników, którzy mają kwalifikacje do jej wykonania.

Uprawnienia pracowników
Pracownikowi możesz przypisać uprawnienia w zakresie podstawowym, rozszerzonym lub zaawansowanym. Od pakietu przypisanych uprawnień będzie zależało do jakich elementów aplikacji pracownik będzie miał dostęp. Użytkownik z uprawnieniami podstawowymi ma dostęp do wybranych widoków aplikacji (moduł Terminarz w całości bez możliwości usuwania wizyty; moduł Produkty - widoki: Zamówienia, Sprzedaj produkt, Podgląd zamówienia, Bony, Generuj bon oraz Podgląd bonu; moduł Statystyki – widok Zestawienie wizyt; moduł Salon – widok Preferencje użytkownika). Użytkownik z uprawnieniami rozszerzonymi ma dodatkowo uprawnienia do usuwania wizyt z poziomu modułu Terminarz. Użytkownik zaawansowany ma wszystkie możliwe uprawnienia.

Edycja konta pracownika
Aby wprowadzić zmiany w danych pracownika, wybierz kategorię Lista pracowników. W wierszu pracownika, którego dane chcesz zmodyfikować, dodać lub usunąć, kliknij ikonę ołówka. Zostaniesz przeniesiony do karty pracownika, z poziomu której będziesz mógł dokonać zmian. Na karcie pracownika będziesz miał dodatkowo dostęp do zakładek Statystyki, Kategorie prowizje i Producenci prowizje.

Prowizje pracowników
Aby zdefiniować prowizje pracownikowi, przejdź do widoku kategorii Lista pracowników. W wierszu pracownika, dla którego chcesz zdefiniować prowizje, kliknij ikonę rączki jeśli chcesz dokonać konfiguracji prowizji od sprzedaży usług lub ikonę buteleczk jeśli chcesz dokonać konfiguracji prowizji od sprzedaży produktów. W nowym widoku, w pola odpowiadające kategoriom usług lub grupom produktów/producentom wpisz odpowiednie wartości %, odpowiadające wysokości wypłacanej prowizji. Każdą wartość zatwierdź klikając w ikonę dyskietki. WAŻNE! Obliczone wartości prowizji do wypłaty zebrane są w module Statystyki w kategorii Raport prowizji pracowników.

Grafik pracowników
Aby ustalić godziny pracy danego pracownika, w module Pracownicy wybierz kategorię Grafik pracowników. W nowym widoku w formie tabeli wyświetlą się grafiki maksymalnie 7 pracowników. Aby zamienić aktualnie oglądane grafiki na grafiki innych pracowników skorzystaj z opcji filtrowania w Panelu flirtowania.

Jednoczesny podgląd grafików kilku pracowników umożliwi Ci optymalne zaplanowanie czasu pracy Twojego zespołu. Z tego poziomu możesz edytować grafik pracownika, wpisać zaplanowany urlop oraz oznaczyć dni, w których pracownik był na zwolnieniu lekarskim.

Do ustalania grafików pracowników możesz wykorzystać jedną z dwóch dostępnych metod. Kliknięcie w dowolny dzień uruchomi pierwszą z nich. Po wybraniu z rozwijanej listy opcji pracuje możesz skopiować zdefiniowane godziny pracy na dowolne dni tygodnia w ustalonym zakresie dat, nawet na kilka miesięcy do przodu. Metoda ta sprawdza się gdy pracownik pracuje w zmiennych godzinach w przeciągu tygodnia. W trakcie ustalania grafików za pomocą pierwszej metody możesz skorzystać z dodatkowych opcji, które:

  • uniemożliwią nadpisanie już ustalonych urlopów (zaznacz pole wyboru dla opcji „Zachowaj urlopy”),
  • uniemożliwią zaplanowanie pracy w dni świąteczne (zaznacz pole wyboru dla opcji „Pomiń dni świąteczne”),
  • zablokują próbę nadpisania już uzupełnionego grafiku (zaznacz pole wyboru dla opcji „Zachowaj zdefiniowane grafiki”).

Za pomocą drugiej metody możliwe jest zdefiniowanie stałych godzin pracy personelu w zakresie danego miesiąca. Aby z niej skorzystać zaznacz wybrane dni/tygodnie przeciągając kursor myszki nad wybranym zakresem, przytrzymując jednocześnie lewy przycisk myszy (LPM) oraz klawisz Ctrl na klawiaturze komputera. Po wybraniu opcji „pracuje” i uzupełnieniu godziny pracy, grafik zostanie automatycznie uzupełniony dla wcześniej zaznaczonych dni/tygodni.

W danym momencie możesz edytować grafik tylko jednego pracownika. Po opracowaniu grafiku pracowników możesz skorzystać z opcji wydruku.

Gabi.net przez 21 dni za darmo

Potrzebujesz więcej informacji?

Kontakt z konsultantem

882 143 936

Chętnie doradzę w kwestiach związanych z korzystaniem z programu i opowiem o jego możliwościach (w godz. 7:30 - 15:30).