Testuj za darmo

Instrukcja obsługi

Magazyn

Moduł Magazyn został stworzony w celu organizacji sprzedaży detalicznej produktów kosmetycznych z poziomu Twojego salonu oraz prowadzenia kontroli nad tą sprzedażą.

Aby skorzystać ze wszystkich funkcjonalności tego modułu, należy w pierwszej kolejności:

  • utworzyć strukturę „Drzewa kategorii”;
  • wprowadzić dane producentów (Producenci => Dodaj producenta);
  • wprowadzić dane o produktach (Lista produktów => Dodaj produkt);
  • wprowadzić dane dystrybutorów (Dystrybutorzy => Dodaj dystrybutora; opcjonalnie).

Kategorie produktów
Aplikacja Gabi.net wyposażona została w funkcję drzewa kategorii. Strukturę drzewa kategorii dla modułu Magazyn tworzysz sam, dzięki czemu będzie ona w pełni odpowiadać Twoim potrzebom. W strukturze organizacyjnej możesz dodawać dowolną ilość zagłębień, tworząc drzewo rozbudowane o liczne kategorie i podkategorie. Jeśli chcesz dodać kategorię główną, wpisz jej nazwę w pole, a z listy rozwijanej wybierz „brak kategorii nadrzędnej”. Jeśli natomiast chcesz utworzyć podkategorię, z listy rozwijanej wybierz kategorię nadrzędną, w której umieszczona zostanie utworzona przez Ciebie podkategoria. Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem Zapisz.

Baza producentów
Aby wprowadzić dane producentów do bazy, w lewym menu w module Magazyn wybierz kategorię Producenci. Następnie kliknij przycisk Dodaj producenta, w formularzu wprowadź dane producenta i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz (etykiety z gwiazdką wskazują na wymagane pola). Analogicznie należy postąpić w przypadku dodawania dystrybutorów do bazy (zdefiniowanie dystrybutorów jest opcjonalne).

Baza produktów
Aby dodać produkty do bazy w lewym menu w module Magazyn, wybierz kategorię Lista produktów. Następnie kliknij w przycisk Dodaj produkt i wprowadź wymagane dane w widocznym formularzu.

Po wprowadzeniu „Ceny zakupu netto” produktu automatycznie wyliczy się „Cena zakupu brutto”. Po wprowadzeniu wartości „Marży”, automatycznie wyliczy się „Cena sprzedaży brutto”. Wprowadź ilości dostępnych sztuk danego produktu. Przy każdej sprzedaży stan magazynowy pomniejszy się o ilość wydanych sztuk produktu. Taka kontrola uniemożliwi sprzedaż produktów niedostępnych w danej chwili dla sprzedaży. Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz.
WAŻNE: Format wyświetlania produktu na potrzeby aplikacji jest następujący: Nazwa produktu, Producent (Wielkość opakowania), np. Tonik rozjaśniający, Mary Cohr (100 ml).

Sprzedaż produktów
Możesz prowadzić sprzedaż produktów z dwóch poziomów. Jeśli chcesz sprzedać produkt przy okazji wizyty klienta w Twoim salonie, skorzystaj z opcji sprzedaży produktu z poziomu Terminarza. Jeśli natomiast chcesz sprzedać wyłącznie produkt, skorzystaj z opcji sprzedaży z poziomu modułu Magazyn. W formularzu zamówienia w kategorii Sprzedaj produkt uzupełnij dane klienta. Jeśli klient ma na swoim koncie przypisany rabat, przywoła on się automatycznie w polu Rabat po wyborze klienta. Pole to jest edytowalne. W każdej chwili możesz zmienić wartość rabatu.

Wybranie pracownika umożliwi kontrolę jego aktywności sprzedaży, która wyświetlana jest w formie tabeli w statystykach pracowników. Po zatwierdzeniu zamówienia, w nowym widoku Podgląd zamówienia będziesz mógł skorzystać z opcji wydruku potwierdzenia realizacji zamówienia.

Gabi.net przez 21 dni za darmo

Potrzebujesz więcej informacji?

Kontakt z konsultantem

882 143 936

Chętnie doradzę w kwestiach związanych z korzystaniem z programu i opowiem o jego możliwościach (w godz. 7:30 - 15:30).