Testuj za darmo

Instrukcja obsługi

Usługi

Moduł Usługi został stworzony na potrzeby skatalogowania wszystkich usług, jakie są w ofercie Twojego salonu. Tutaj zdefiniujesz indywidualną listę usług, określisz koszt oraz czas ich trwania.

Kategorie usług
Baza usług w aplikacji Gabi.net opiera się o strukturę kategorii i podkategorii. To zbiór katalogów, dzięki którym uporządkujesz swoją bazę usług. Dla przykładu, Twój salon oferuje jednocześnie usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Stwórz dwie odrębne kategorie usług: Fryzjerstwo i Kosmetyka. W każdej kategorii wyodrębnij podkategorie odpowiadające grupom usług, np. w kategorii Kosmetyka możesz wprowadzić następujący podział: depilacja, masaż, zabiegi pielęgnacyjne. Możesz skorzystać z wzorcowego drzewa kategorii jaki dla Ciebie przygotowaliśmy lub też modyfikować je, dostosowując do swoich potrzeb. W strukturze organizacyjnej możesz dodawać liczne kategorie i podkategorie. Możliwe jest także usuwanie gałęzi, które nie odpowiadają profilowi usług wykonywanych przez Twój salon. UWAGA! Usunięcie kategorii, powoduje usunięcie przypisanych do niej podkategorii oraz usług.

Przykładowe i nowe usługi
Baza usług aplikacji Gabi.net wyposażona została w przykładowe usługi (dwie usługi w każdej podkategorii). Wszystkie te usługi mają odgórnie zdefiniowany czas trwania (30 min.) oraz cenę brutto (50 PLN). Jeśli chcesz skorzystać z przykładowych usług, w pierwszej kolejności dopasuj ich parametry (czas trwania, cena oraz stawka VAT) do standardów Twojego salonu. W każdej chwili możesz dodać nową usługę do bazy. W tym celu w lewym menu w module Usługi wybierz kategorię Lista usług. Następnie naciśnij przycisk Dodaj usługę, który znajdziesz w prawej części widoku. Uzupełnij najważniejsze parametry usługi, określ czas jej trwania i cenę oraz przypisz ją do odpowiedniej kategorii/podkategorii. Zatwierdź zmiany, klikając przycisk Zapisz.

Aktywne i nieaktywne usługi
Po wprowadzeniu usług do bazy należy je aktywować. W tym celu przejdź do kategorii Lista usług, a następnie za pomocą pól wyboru (kolumna Pub) oznacz usługi, na które klienci będą mogli dokonać rezerwacji. Jeśli tymczasowo chcesz zrezygnować z realizacji danej usługi – dezaktywuj ją pozostawiając puste pole wyboru w wierszu tej usługi.

Edycja usługi
Aby edytować usługę, w lewym menu wybierz kategorię Lista usług, następnie kliknij ikonę ołówka w wierszu wybranej usługi. Z tego poziomu możesz wprowadzić zmiany we wszystkich parametrach usługi. Aby zatwierdzić zmiany, kliknij przycisk Zapisz.

Stanowiska pracy
Opcja Stanowiska pracy umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnych pomieszczeń oraz urządzeń, wymaganych przy realizacji usługi, a co za tym idzie usprawnia umawianie klientów na wizyty. Jeśli w terminarzu danego pracownika wprowadzisz rezerwację na usługę, do której przypisane jest stanowisko pracy, zostanie ono automatycznie zarezerwowane na czas trwania tej usługi. Dzięki temu dla klientów zapisujących się online po wyborze pracownika i usługi wyświetlane będą tylko te terminy, w których zarówno pracownik jak i wymagane stanowisko pracy są dostępni. To sprawi, że unikniesz sytuacji, w której miałbyś obsłużyć dwóch klientów dysponując tylko jednym stołem do masażu.

Aby zdefiniować listę stanowisk dostępnych w Twoim salonie, w lewym menu wybierz kategorię Lista stanowisk. Następnie naciśnij przycisk Dodaj stanowisko, który znajdziesz w prawej części widoku. Nadaj stanowisku nazwę oraz dodaj krótki opis, np. podaj listę urządzeń dostępnych na tym stanowisku. Wprowadzone dane zatwierdź, klikając przycisk Zapisz.

Aby w pełni korzystać z możliwości Stanowisk pracy należy przypisać je do poszczególnych usług. Takie powiązanie usługa - stanowisko pracy możesz wprowadzić w widoku karty usługi.

Aby edytować stanowisko na liście stanowisk kliknij ikonę ołówka w wierszu wybranego stanowiska. Zatwierdź wprowadzone zmiany, klikając przycisk Zapisz. Z poziomu tego widoku masz również możliwość usunięcia wybranego stanowiska.

Prezentacja oferty na zapiszsie.com
Każdy z użytkowników aplikacji Gabi.net może umieścić swoją wizytówkę w serwisie zapiszsie.com. Serwis ten pełni rolę wyszukiwarki salonów i usług w swojej okolicy. Dzięki swojej obecności w serwisie możesz nie tylko zyskać nowych klientów ale również promować swój salon lokalnie.  Twoja wizytówka oprócz danych teleadresowych i godzin pracy salonu może zawierać listę usług dostępnych w Twojej ofercie z możliwością ich rezerwacji drogą online oraz galerię zdjęć.

Aby stworzyć swoją wizytówkę w serwisie zapiszsie.com w pierwszej kolejności:

  1. Uzupełnij dane teleadresowe salonu. Dzięki temu mapa wskaże potencjalnym klientom właściwą lokalizację Twojego salonu;
  2. Określ listę usług, które zaprezentujesz w swojej ofercie. W tym celu na Liście usług w kolumnie „Widoczność w zapiszsie.com” oznacz jako widoczne te usługi, które chcesz wyświetlić w zapiszsie.com. Dla części z nich możesz włączyć możliwość rezerwowania online. W tym celu w kolumnie „Rezerwacja w zapiszsie.com” oznacz te usługi, na które klienci będą mogli zapisać się online;
  3. W kolejnym kroku w widoku - „Usługi na zapiszsie.com” (moduł Usługi) zmapuj wybrane przez siebie usługi przypisując je do kategorii usług serwisu zapiszsie.com. Dzięki temu przypisaniu klienci odwiedzający serwis zapiszsie.com znajdą Twoje usługi fryzjerskie w kategorii WŁOSY, a usługi masażu w kategorii CIAŁO. Aby dokonać przypisania wybierz z lewego panelu swoją usługę (lub grupę usług lub całą kategorie usług) i określ w prawym bloku kategorię serwisu zapiszsie.com, w której usługa ma być wyświetlana dla odwiedzających.  Po zmapowaniu lista usług poniżej będzie rozbudowywać się o zmapowane usługi. Jednocześnie będzie ubywać usług w lewym bloku, o te już zmapowane.

WAŻNE: Wymagane jest zmapowanie co najmniej 3 usług salonu; Nie ma ograniczeń na ilość zmapowanych usług; Jeśli chcesz wykupić usługę promocji salonu w wyszukiwarce zmapuj co najmniej 6 usług

Gabi.net przez 21 dni za darmo

Potrzebujesz więcej informacji?

Kontakt z konsultantem

882 143 936

Chętnie doradzę w kwestiach związanych z korzystaniem z programu i opowiem o jego możliwościach (w godz. 7:30 - 15:30).