Testuj za darmo

Instrukcja obsługi

Klienci

Każdy klient, który odwiedzi Twój salon, może zostać wpisany do bazy klientów. Dzięki temu przy okazji kolejnej wizyty w łatwy sposób przywołasz dane klienta oraz jego preferencje.

Dodawanie klienta
Aby dodać nowego klienta w module Klienci wybierz kategorię Lista klientów serwisu. Następnie kliknij w przycisk Dodaj klienta. Znajdziesz go w prawej części widoku. W nowym widoku uzupełnij dane dotyczące klienta, w tym dane o subskrypcji na Newsletter czy rabacie na produkty i usługi (etykiety z gwiazdką* wskazują na wymagane pola). Z tego poziomu określisz także, czy klient wyraził zgodę na otrzymywanie przypomnień o wizycie, i jeśli tak, to czy preferuje otrzymywać przypomnienia o wizycie drogą SMS i/lub e-mail. Oznacz opcję Przypomnienia SMS na NIE jeśli klient podał numer telefonu stacjonarnego jako numer kontaktowy. Zatwierdź zmiany, klikając przycisk Zapisz.

UWAGA! Oznaczenie opcji Newsletter i SMS marketingowy na TAK wymaga uzyskania od klienta pisemnej zgody na otrzymywanie treści marketingowych odpowiednio drogą e-mail i SMS.

Import i export klientów
Moduł Klienci został wyposażony w funkcje importu i exportu danych o klientach Twojego salonu. Jeśli posiadasz już bazę informacji o klientach Twojego salonu zapisaną w formie arkusza kalkulacyjnego (np. Excel, OpenOffice, LibreOffice), możesz w łatwy sposób przesłać zebrane dane do bazy klientów aplikacji Gabi.net. W tym celu z poziomu kategorii Lista klientów serwisu wybierz opcję Import klientów i postępuj wg załączonej instrukcji.

Edycja danych klienta
Aby edytować dane klienta, z lewego menu wybierz kategorię Lista klientów serwisu, a następnie kliknij ikonę ołówka w wierszu klienta, którego dane chcesz zmodyfikować. Zostaniesz przeniesiony do karty klienta, z poziomu której będziesz miał dodatkowo dostęp do zakładki Statystyki.

Z poziomu Listy klientów serwisu możesz w łatwy sposób zarządzać preferencjami klienta, odznaczając jego zgodę na otrzymywanie treści marketingowych drogą SMS i/lub e-mail. Aby usunąć klienta z bazy aplikacji, kliknij ikonę X w wierszu danego klienta. Usunięcie wszystkich danych osobowych klienta z bazy danych, nie spowoduje usunięcia informacji o jego archiwalnych wizytach lub usługach, wykorzystywanych na potrzeby statystyk. W systemie w miejscu imienia i nazwiska usuniętego klienta wyświetli się etykieta „Klient Archiwalny 1”, „Klient Archiwalny 2”, itd.

Gabi.net przez 21 dni za darmo

Potrzebujesz więcej informacji?

Kontakt z konsultantem

882 143 936

Chętnie doradzę w kwestiach związanych z korzystaniem z programu i opowiem o jego możliwościach (w godz. 7:30 - 15:30).